Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Nadleśnictwo Białogard
Nadleśnictwo Białogard
94 312 07 10; IP: 11 01 100
94 312 11 15

ul. Koszalińska 3A
78-200 Białogard

Nadleśniczy
Ireneusz Stypuła
IP: 11 01 121;
kom.: 600 029 627
Zastępca Nadleśniczego
Krzysztof Piotrowski
94 312 07 12, IP: 11 01 311; kom.: 600 029 627
Główny Księgowy
Wojciech Walaszek
94 312 07 13, IP: 11 01 611; kom.: 600 029 627
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
Robert Ciminski
Tel.: 94 312 07 20,
IP: 11 01 671
Komendant posterunku Straży Leśnej
Hubert Kornacki
Tel.: 94 312 07 24; kom.: 889 264 602, IP: 11 01 222
Inżynier nadzoru
Jacek Rożek
Tel.: 94 312 07 10; IP: 11 01 129
Inżynier nadzoru
Wodzisław Ziętek
Tel.: 94 312 07 10; IP: 11 01 128

Dział Gospodarki Leśnej

Paulina Paryż
specjalista SL ds. ochrony lasu i ochrony p.poż.
phone-abbreviation: 94 312 07 22; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 331
Mariola Kornacka
specjalista SL ds. użytkowania lasu
phone-abbreviation: 94 312 07 14; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 336
Patrycja Majchrzak
specjalista SL ds. stanu posiadania
phone-abbreviation: 94 312 07 29; IP: 1101333
Agnieszka Wrzesień
starszy specjalista SL ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: 94 312 07 28; kom.: 608 383 968, IP: 11 01 334
Magdalena Żmijowska
specjalista SL ds. marketingu
phone-abbreviation: 94 312 07 26; kom.: 608 418 389 IP: 11 01 332
Magdalena Rożek
starszy specjalista ds. gospodarki towarowej
phone-abbreviation: 94 312 07 27; IP: 11 01 615

Dział Finansowo-Księgowy

Elżbieta Beca
księgowy
phone-abbreviation: IP: 11 01 612
Anna Żurawska
starszy księgowy
phone-abbreviation: 94 312 07 17, IP: 11 01 613
Małgorzata Żakowska
starszy księgowy
phone-abbreviation: 94 312 07 18, IP: 11 01 614
Paulina Klewin
księgowy
phone-abbreviation: IP: 11 01 616

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Robert Ciminski
Kierownik działu administracyjno-gospodarczego
phone-abbreviation: 94 312 07 20, IP: 11 01 671
Agnieszka Jonko
referent
phone-abbreviation: 94 312 07 21, IP: 11 01 673
Rafał Lipczyński
starszy specjalista ds. remontowo-budowlanych
phone-abbreviation: 94 312 07 23; kom.:501 344 357 IP: 11 01 674
Renata Romanowska
specjalista ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 94 312 07 16, IP: 11 01 672
Sebastian Tobiasz
specjalista ds. informatyki
phone-abbreviation: 94 312 07 15, IP: 11 01 571
Katarzyna Ziółkowska
obsługa sekretariatu
phone-abbreviation: 94 312 07 10; IP: 11 01 100

Stanowisko ds. Kontroli

Jacek Rożek
inżynier nadzoru
phone-abbreviation: 94 312 07 10; IP: 11 01 129
Wodzisław Ziętek
inżynier nadzoru
phone-abbreviation: 94 312 07 10; IP: 11 01 128

Straż Leśna

Hubert Kornacki
starszy strażnik leśny pełniący funkcję komendanta Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 94 312 07 24; kom.: 889 264 602, IP: 11 01 222
Jacek Spychalski
starszy strażnik leśny
phone-abbreviation: 94 312 07 25, IP: 11 01 221

Obronność i Ochrona Informacji Niejawnych

Piotr Kuźnicki
podleśniczy
phone-abbreviation: 94 312 07 25, IP: 11 01 221, kom.: 696 436 566

Stanowisko ds. Pracowniczych

Magdalena Rudecka
specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 94 312 07 19, IP: 11 01 131

Regionalny Bank Genów

Joanna Szymańska
p.o. kierownika Regionalnego Banku Genów
phone-abbreviation: 94 312 12 42, IP: 11 01 725; kom.: 724 795 509

Gospodarstwo Szkółkarskie Białogórzyno

Katarzyna Stypuła
leśniczy ds. szkółkarskich
phone-abbreviation: kom.: 606 124 397