Asset Publisher Asset Publisher

Plan urządzenia lasu

Nadleśnictwo Białogard prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o plan urządzania lasu, na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2026 r. zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska.

Przedmiotowy plan zawiera:

 1. Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2017 r., o powierzchni łącznej 22 690,74 ha;
 2. Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie;
 3. Program ochrony przyrody;
 4. Określenie zadań dotyczących:
 • etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych) w ilości 692 106 m3 grubizny drewna netto;
 • powierzchniowego etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym - 10 569,05 ha z szacunkowym pozyskaniem w drzewostanach powierzonych do użytkowania przedrębnego -590 000 m3 grubizny drewna netto;
 • projektowanej powierzchni zalesień i odnowień - 1 953,67 ha;
 • projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu - 13 958,37 ha;
 • ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej;
 • gospodarki łowieckiej;
 • potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

 

Więcej informacji na stronach BIP Nadleśnictwa