Asset Publisher Asset Publisher

Lasy monitorowane

Informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Białogard prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.

Monitoring wprowadzono zgodnie z Zarządzeniem nr 23 dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zasad monitoringu leśnego.

Monitoring w lasach służy przede wszystkim prewencji związanej z przeciwdziałaniem kradzieży drewna czy wywozu śmieci do lasu. Miejsca montażu kamer nie są przypadkowe i są wybierane według potrzeb przez pracowników służby leśnej nadleśnictwa.

Podczas nagrań mogą zostać zarejestrowane dane osobowe. Ich administratorem jest Nadleśnictwo Białogard, ul. Koszalińska 3, 78-200 Białogard, tel. 94 312 07 10. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz usuwania, jak również prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

Posterunek Straży Leśnej
przyjmuje zgłoszenia
na temat szkodnictwa leśnego
pod numerem telefonu +48 889 264 602