Asset Publisher Asset Publisher

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz wielkości stref ochrony. Na terenie Nadleśnictwa Białogard aktualnie są wyznaczone trzy strefy ochrony ptaków.

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

Lp. Gatunek chroniony Lokalizacja Okresowy termin ochrony
1 Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) Stanomino 1.03 – 31.08
2 Orlik krzykliwy (Clanga pomarina) Nosowo 1.03 – 31.08
3 Bielik (Haliaeetus albicilla) Białogórzyno 1.01 – 31.07