Asset Publisher Asset Publisher

HCVF

Nadleśnictwo Białogard informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests), zgodnie z wymogami FSC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC, przyznawany dla zarządzających lasami zgodnie z określonymi zasadami i kryteriami. Zasady te obejmują m. in. przestrzeganie regulacji prawnych danego kraju, racjonalne czerpanie korzyści z lasu, ochrony przyrody i bioróżnorodności leśnej, ochrony lasów o szczególnej wartości jak i przestrzegania zasad współpracy z lokalną ludnością. W celu osiągnięcia zgodności ze standardami FSC jesteśmy zobowiązani na terenie Nadleśnictwa Białogard do wyznaczania lasów o szczególnych walorach. Na wskazanych obszarach działania gospodarcze będą dostosowane do wymogów ochrony wartości takich lasów.

Z dniem 26.03.2014 roku Nadleśnictwo Białogard  rozpoczyna procedurę konsultacji społecznych dotyczących lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności na terenie Nadleśnictwa Białogard.

Zapraszamy do przekazywania uwag i opinii oraz propozycji ww. lasów na adres:bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl lub w formie pisemnej (druki w załączeniu) do 14.04.2014 r.

Osoba odpowiedzialna:

Mariusz Laskowski

tel : 943121239       

e-mail:mariusz.laskowski@szczecinek.lasy.gov.pl

"Kryteria wyznaczania lasów HCVF" dostępne są na stronie http://pl.fsc.org/ w zakładce: http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

resources-to-get