Asset Publisher Asset Publisher

Międzynarodowy Dzień Lasów 2024

W dzisiejszych czasach, gdy zmiany klimatyczne stają się coraz bardziej palącym problemem, innowacje technologiczne odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu, ochronie i odbudowie naszych lasów. Świadomość konieczności skutecznego zarządzania zasobami leśnymi jest niezbędna dla przyszłego stanu naszego planety. W kontekście tegorocznego Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL) 2024, poświęconego innowacjom i technologii w ochronie lasów, warto przyjrzeć się, jak nowoczesne rozwiązania wpływają na stan naszych lasów.

Jednym z kluczowych przesłań tegorocznego MDL 2024 jest fakt, że innowacje i technologia umożliwiły dokładniejsze monitorowanie, raportowanie i analizę stanu lasów. Dzięki innowacyjnemu podejściu, możliwe jest zmniejszenie o 13,7 miliarda ton emisji dwutlenku węgla z lasów. W ramach nowych technologii, którymi posługują się Lasy Państwowe, odnotowano kilka przykładów wpisujących się doskonale w tematykę MDL 2024. Jednym z nich jest stworzenie Banku Danych o Lasach oraz wykorzystanie narzędzi takich jak WISL czy GIS, a także map numerycznych. Dodatkowo, wykorzystanie dronów w monitorowaniu lasów przyczynia się do bardziej efektywnej ochrony i zarządzania zasobami leśnymi.

Kolejnym istotnym aspektem jest potrzeba stosowania nowych innowacji technologicznych w celu zapobiegania trwałemu wylesianiu, degradacji i niszczeniu lasów na całym świecie. Zjawiska takie jak trwałe wylesianie i pożary lasów stanowią poważne zagrożenia dla ekosystemów leśnych. W kontekście MDL 2024, podkreśla się konieczność stosowania nowoczesnych rozwiązań, takich jak systemy wczesnego ostrzegania przed pożarami oraz technologie umożliwiające zrównoważone wykorzystanie surowca. W Lasach Państwowych przyjęto innowacyjne podejście, włączając w to unikalny system monitorowania lasów w ochronie przeciwpożarowej, oparty na systemie wież i pomiarze wilgotności ściółki. Ponadto, w niektórych dyrekcjach szkody od kornika są szacowane przy użyciu dronów, co stanowi doskonały przykład wykorzystania nowoczesnych technologii w ochronie lasów.

Nie można również zapominać o roli innowacji w odbudowie ekosystemów leśnych. Innowacyjne podejścia, takie jak przywracanie lasów i sadzenie drzew na zdegradowanych terenach, mają potencjał przyczynienia się do łagodzenia zmian klimatu oraz zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego. Polska również angażuje się w te działania poprzez projekty takie jak system mikoryzowania sadzonek czy prowadzenie banku genów roślin.

Ostatnim kluczowym aspektem są badania i nauka nad wykorzystaniem drewna i innych produktów leśnych. Od budownictwa po medycynę, innowacje w tym obszarze mają ogromny potencjał tworzenia zrównoważonych alternatyw dla materiałów typu: beton, stal, tworzywa sztuczne i włókna syntetyczne. Polska jest również aktywna w promowaniu korzyści płynących z naturalnego i odnawialnego surowca, jakim jest drewno.

Podsumowując, tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów skupia się na znaczeniu innowacji i technologii w ochronie, monitorowaniu i odbudowie naszych lasów. Przykłady działań podejmowanych przez Lasów Państwowych w Polsce stanowią inspirację dla innych krajów, pokazując, jak nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do zrównoważonego zarządzania naszymi zasobami leśnymi.