Asset Publisher Asset Publisher

Znalazłeś ranne lub padłe zwierze!?

1. W przypadku zwierząt z wypadków komunikacyjnych, powinno się poinformować zarządcę drogi:

a. krajowej  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – tel. (22) 375-88-88
b. wojewódzkiej  - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie – tel. (94) 342-78-31
c. powiatowej  - Właściwe Starostwo lub Właściwy Powiatowy Zarząd Dróg z uwagi na lokalizację zdarzenia:

 • Starostwo Powiatowe Białogard – tel. (94) 312-09-01

 • Starostwo Powiatowe Koszalin – tel. (94) 714-01-89

 • Starostwo Powiatowe Świdwin – tel. (94) 365-03-02

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Białogardzie – tel. (94) 312-40-07

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie – tel. (94) 340-72-27

 • Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie – tel. (94) 365-23-99

d. gminnej  - Właściwą Gminę z uwagi na lokalizację zdarzenia:

 • Gmina Miejska Białogard – tel. (94) 312-23-10

 • Gmina Wiejska Białogard – tel. (94) 312-44-01

 • Gmina Wiejska Biesiekierz – tel. (94) 31-80-955

 • Gmina Miejsko-Wiejska Tychowo – tel. (94) 31-15-130

 • Gmina Miejsko-Wiejska Karlino – tel. (94) 311-72-73

 • Gmina Miejsko-Wiejska Połczyn-Zdrój – tel. (94) 36-66-100

 • Gmina Wiejska Rąbino – tel. (94) 364-33-47

2. W przypadku zwierząt stwarzających zagrożenie na gruntach będących w granicach administracyjnych miast i gmin powinno się poinformować - Właściwą Gminę z uwagi na lokalizację zdarzenia:

 • Gmina Miejska Białogard – tel. (94) 312-23-10

 • Gmina Wiejska Białogard – tel. (94) 312-44-01

 • Gmina Biesiekierz – tel. (94) 31-80-955

 • Gmina Miejsko-Wiejska Tychowo – tel. (94) 31-15-130

 • Gmina Miejsko-Wiejska Karlino – tel. (94) 311-72-73

 • Gmina Miejsko-Wiejska Połczyn-Zdrój – tel. (94) 36-66-100

 • Gmina Wiejska Rąbino – tel. (94) 364-33-47

3. W związku z zagrożeniami ze strony ASF o fakcie znalezienia całej tuszy dzika, zawsze należy niezwłocznie powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii.

4. W każdej sytuacji, podejrzenia występowa choroby u zwierząt, należy niezwłocznie powiadomić Powiatowy Inspektoriat Weterynarii:

a. Nazwa jednostki: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie 

Dane adresowe: Szpitalna 1; Białogard 78-200

Kontakt: Tel./fax (94) 312-04-27;  
email:
bialogard.piw@wetgiw.gov.pl 
www:
https://piwbialogard.bip.gov.pl/

Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Marek St. Kubica, Telefon:
661-261-289  

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii:
Dariusz Piechocki, Telefon: 600-038-219;

b. Nazwa jednostki: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Koszalinie
 

Dane adresowe: Połczyńska 68; Koszalin 75-816  
Telefony: 943423725, 943477417; faks: 943423725;
email:
koszalin.piw@wetgiw.gov.pl
www: https://piwkoszalin.ssdip.bip.gov.pl
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Piotr Szykowny, Telefon: 513 160 724

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii:
Mariusz Sitarz, Telefon: 501 322 271;

c. Nazwa jednostki: Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Świdwinie
 

Dane adresowe: Świdwin, Połczyńska 18 78-300 
Telefony: 943652206, 943642252; faks: 943652206;
email:
swidwin.piw@wetgiw.gov.pl,swidwin.piw@wp.pl  
www:
http://piws.bip.eur.pl 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii:
Anna Igiel, Telefon: 696 286 698  

 

Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii:
Dana Nowicka, Telefon: 698 199 993


 
Poza godzinami urzędowania ww. urzędów o zaistniałych zdarzeniach należy poinformować Właściwy Posterunek Policji z uwagi na lokalizację zdarzenia:
telefon alarmowy 997 lub 112.