Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdują się na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

Sprzedaż sadzonek i nasion

W Nadleśnictwie Białogard produkcja sadzonek odbywa się w Gospodarstwie Szkółkarskim Białogórzyno na powierzchni otwartej. Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.