Asset Publisher Asset Publisher

Zagrożenie pożarowe

Bieżący stan zagrożenia przeciwpożarowego można znaleźć na stronie:

http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/

Ochrona przeciwpożarowa

Na system ochrony przeciwpożarowej w Nadleśnictwie Białogard składa się:

 • Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny (PAD),który znajduje się w biurze nadleśnictwa.

  Punkt wyposażony jest w: telefon przewodowy i komórkowy, radiotelefon bazowy pasma leśnego, mapę topograficzna terenu nadleśnictwa oraz terenów przyległych, sposób postepowania na wypadek pożaru, instrukcje pracy dyspozytora i dziennik pracy, komputer z  oprogramowaniem do prognozowania zagrożenia pożarowego.

  Nadleśniczy na czas trwania akcji bezpośredniej powołuje Pełnomocników Nadleśniczego i ustala system gotowości do podejmowania działań i zabezpieczenie techniczne. Zadaniem pełnomocnika jest bieżące śledzenie zagrożenia pożarowego lasu, aktualnych warunków meteorologicznych oraz innych czynników rzutujących na możliwość powstania pożaru w lesie oraz organizacja akcji ratowniczo-gaśniczych.

 • Obserwacja terenów leśnych

  W nadleśnictwie prowadzona jest obserwacja z 2 dostrzegalni przeciwpożarowych zlokalizowanych na terenie leśnictw Nosowo i Podborsko. Wieże Nadleśnictwa wraz z wieżami sąsiednich nadleśnictw: Manowo, Tychowo i Świdwin w sposób dobry zabezpieczają obserwacje lasów nadleśnictwa.

Wieża Podborsko
Wieża Podborsko
Wieża Nosowo
Wieża Nosowo
 • Prognozowanie zagrożenia pożarowego obszarów leśnych

  Określanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu wykonywane jest przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych w strefach prognostycznych z wykorzystaniem własnej zautomatyzowanej sieci meteorologicznych punktów pomiarowych. Na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego Nadleśnictwa Białogard działa stacja monitorowania i prognozowania zagrożenia pożarowego lasu.

  Stopień zagrożenia lasu określa się codziennie o godz. 9.00 i 13.00 w okresie od 15 marca do 15 października na podstawie pomiarów wilgotności ściółki i powietrza.

 • Budowa nowych i utrzymanie istniejących punktów czerpania wody.

  Nadleśnictwo Białogard utrzymuje 12 punktów czerpania wody, z czego 10 jest naturalnych (rzeki, jeziora ) oraz 2 sztuczne zbiorniki.

 • Budowa, remont oraz konserwacja dojazdów pożarowych.

  Drogi będące dojazdami pożarowymi pełnią różne funkcje w kompleksach leśnych. Poza komunikacją między punktami czerpania wody oraz potencjalnymi miejscami pożaru wykorzystuje się je do zadań z zakresu użytkowania, ochrony czy hodowli lasu. Dla celów przeciwpożarowych Nadleśnictwo utrzymuje 38 dojazdów pożarowych o łącznej długości ok.133 km.

 • Organizacja baz sprzętu gaśniczego

  Nadleśnictwo posiada 3 bazy sprzętu z odpowiednim wyposażeniem oraz 1 lekki samochód patrolowo- gaśniczy z modułem gaśniczym.

 • Zakładanie nowych i utrzymanie istniejących pasów przeciwpożarowych

  Nadleśnictwo jest zobowiązane do zakładania i utrzymywania następujących typów pasów przeciwpożarowych:
  A - wzdłuż dróg publicznych, nadleśnictwo utrzymuje 20,9 km pasów typu A.
  B - wokół miejsc postoju i miejsc intensywnie użytkowanych przez turystów, nadleśnictwo utrzymuje ok 1,0 km tego typu pasów.

 • Do udziału w akcji gaśniczej Nadleśnictwo Białogard może także zadysponować:

  • samoloty patrolowo – gaśnicze typu Dromader M18B z Leśnej Bazy Lotniczej w Zegrzu Pomorskim

  • oraz 2 śmigłowce, które stacjonują w Polanowie i Kołaczu.

Średnio koszty ponoszone na ochronę przeciwpożarową wynoszą około 270 000,00 zł/rok.