Asset Publisher Asset Publisher

Nabór na stanowisko - Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

Nadleśniczy Nadleśnictwa Białogard
ogłasza ogłasza II nabór zewnętrzny na stanowisko
Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego

 

Warunki pracy.

  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,
  • wysokość wynagrodzenia wg zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
  • pakiet świadczeń pracowniczych,
  • miejsce wykonywania pracy - Białogard, ul. Koszalińska 3A.

Pozostałe informacje w załącznikach poniżej