Asset Publisher Asset Publisher

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży drewna określane są zarządzeniem dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Aktualne zasady znajdują się na stronie www.zilp.lasy.gov.pl/drewno

CENNIK DREWNA W NADLEŚNICTWIE BIAŁOGARD

oraz Regulamin Sprzedaży Detalicznej Drewna w Nadleśnictwie Białogard

Drewno oferowane jest do sprzedaży w przetargach ograniczonych i nieograniczonych. Dodatkowo w ofercie Lasów Państwowych tworzona jest pula drewna do sprzedaży detalicznej oraz sprzedaży cennych gatunków na aukcjach i submisjach.

Zasady sprzedaży i cenniki można znaleźć na stronach BIP Nadleśnictwa