Lista aktualności Lista aktualności

Regulaminy korzystania z: udostępnionych dróg leśnych i Miejsca Postoju Pojazdów

REGULAMIN MIEJSCA POSTOJU POJAZDÓW

 1. Regulamin miejsca postoju pojazdów określa warunki korzystania z miejsc postoju pojazdów zarządzanych przez Nadleśnictwo.
 2. Każda osoba korzystająca z miejsca postoju pojazdów wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i obowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Miejsce postoju pojazdów jest dostępne we wszystkie dni w roku.
 4. Miejsce postoju pojazdów nie jest strzeżone, dlatego ryzyko wynikające z uszkodzenia lub utraty pojazdu lub jego wyposażenia, a także utraty przedmiotów pozostawionych w pojeździe, ponosi wyłącznie osoba korzystająca z miejsca postoju.
 5. Podczas wykonywania pojazdem manewrów na terenie miejsca postoju należy zachować szczególną ostrożność i poruszać się z prędkością nie większą niż 10 km/h, a także należy bezwzględnie przestrzegać przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 6. W przypadku kolizji lub wypadku na terenie miejsca postoju - obowiązują zasady i przepisy określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym [Dz.U. z 2002 r., nr 236, poz. 1998 ze zm.].
 7. Każda z osób korzystających z miejsca postoju, zobowiązana jest do podporządkowania się poleceniom pracowników Służby Leśnej.
 8. Osobom korzystającym z miejsca postoju zabrania się:
  1. wykonywania jakichkolwiek czynności związanych z obsługą techniczną pojazdu;
  2. mycia, sprzątania, naprawy pojazdów;
  3. zaśmiecania terenu;
  4. wyrzucania odpadów domowych i komunalnych do koszy na śmiecie znajdujących się na miejscu postoju;
  5. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie innym użytkownikom z miejsca postoju;
  6. pozostawiania pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg pożarowych ;
  7. prowadzenia działalności usługowej lub handlowej bez stosownej zgody właściwego Nadleśniczego oraz innych kompetentnych organów;
  8. puszczania luzem zwierząt domowych;
  9. rozstawiania namiotów;
  10. pozostawiania przyczep kempingowych lub pojazdów turystycznych na czas dłuższy niż jedna doba [24 godziny];
  11. rozpalania ognisk i korzystania z otwartego ognia na terenie miejsca postoju;
  12. sprzedaży płodów runa leśnego zebranych w lesie na terenie miejsc postoju pojazdów.
 9. Należy korzystać z wyposażenia miejsca postoju w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
 10. Wszelkie uwagi użytkowników o miejscu postoju pojazdów proszę zgłaszać do biura nadleśnictwa tel. 94 312 07 10.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LEŚNYCH DRÓG UDOSTĘPNIONYCH DO RUCHU

Do pobrania poniżej