Aktualności

W leśnictwie Dobrowo przy Muzeum Zimnej Wojny Podborsko 3001 i Oddziale Zewnętrznym Dobrowo (Służba Więzienna) zostało wykonane miejsce postoju pojazdów. MPP składa się z terenu wypoczynkowego i terenu pod miejsca postoju - wyposażone w następujące urządzenia: ogrodzenie, wiaty, stoły, ławki, stojak na rowery, kosz oraz tablice informacyjne. Łączna wartość MPP: 115 466,83 zł brutto

Lasy monitorowane

Informujemy Państwa, że w celach bezpieczeństwa oraz ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, na terenie Nadleśnictwa Białogard prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących.