Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

Z godnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28.09.2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną dla niektórych gatunków zwierząt wyznacza się strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania. Na terenie Nadleśnictwa Białogard aktualnie jest wyznaczonych pięć stref ochrony miejsc lęgowych ptaków.

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

 

Lp. Gatunek chroniony Lokalizacja Okresowy termin ochrony
1 Bocian czarny Biała Góra 15.03-31.08
2 Bielik zwyczajny Czarnowęsy 1.03 - 31.07
3 Orlik krzykliwy Stanomino 1.03-31.08