Wydawca treści Wydawca treści

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków zwierząt wymagających ustalenia stref ochrony, miejsc rozrodu i regularnego przebywania oraz wielkości stref ochrony. Na terenie Nadleśnictwa Białogard aktualnie są wyznaczone cztery strefy ochrony ptaków.

Strefy ochrony miejsc lęgowych ptaków

Lp. Gatunek chroniony Lokalizacja Okresowy termin ochrony
1 Bocian czarny
(Ciconia nigra)
Świerznica 15.03 - 31.08
2 Bielik zwyczajny
(Haliaeetus albicilla)
Czarnowęsy 1.01 - 31.07
3 Orlik krzykliwy
(Clanga pomarina)
Stanomino 1.03 - 31.08
4 Orlik krzykliwy
(Clanga pomarina)
Nosowo 1.03 - 31.08