Program Zanocuj w Lesie

Nadleśnictwo Białogard przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Program „Zanocuj w lesie”

Nadleśnictwo Białogard przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.

Mapa przeglądowa leśnictwo Białogórzyno- program Zanocuj w lesie (do pobrania poniżej)

Mapa przeglądowa leśnictwo Podborsko - program Zanocuj w lesie (do pobrania poniżej)

Serdecznie zapraszamy do lasu!

Lokalizacja widoczna jest również na mapie oraz z poziomu aplikacji Mbdl; z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

 1. regulaminem korzystania z obszaru [załącznik poniżej]
 2. informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą

Na dzień 28.04.2021 r. na terenie Nadleśnictwa Białogard nie ma miejsc wyznaczonych do rozpalenia ognisk.

 1. mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/
  Przed wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
 2. zasadami bezpiecznego i etycznego korzystania z lasu [link]
 3. z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu od dnia 01.11.2023 r.  planuje się prace gospodarcze:

  Leśnictwo Białogórzyno:

  125f

  129d

  128a

  123g

  122g

  152c

  152b

  128k

  129m

  129n

  129k

  129g

  164f

  124h

  148h

  163a

  165a

  136a

  Leśnictwo Podborsko:
  813a

 4. z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
 5. w okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu!
  terminy polowań zbiorowych [http://danielbialogard.pl/aktualnosci/, http://klzeran.pl,]
 6. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza [załącznik poniżej] oraz przesłanie go na adres [bialogard@szczecinek.lasy.gov.pl] nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.
 7. Na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Białogard nie ma możliwości używania kuchenek gazowych.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: tel. +48 94 312 07 29

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety:

Nadleśnictwo Biuałogard przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.